NAAR BOVEN

WAT MAAKT ERBEVA BEHEER UW IDEALE PARTNER?

WAT MAAKT ERBEVA BEHEER UW IDEALE PARTNER?

EXPERTISE
HELDER
EIGENAAR STAAT CENTRAAL
PARTICIPATIE

WELKE DIENSTEN BIEDT ERBEVA BEHEER AAN?

F

Financieel & Administratief Beheer

Financieel en administratief beheer betekent dat wij onze cliënt alle administratieve rompslomp ten aanzien van een verhuurde woning uit handen nemen. Wij innen de huurpenningen per maand, doen alle afrekeningen, verzorgen de overeenkomsten met de nutsbedrijven, zorgen voor de huurcontracten, het VvE beheer en contact. Kortom, u hoeft nergens meer naar om te kijken!

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Welke actie wordt ondernomen als huurders niet betalen?

Zodra huurders te laat zijn met het betalen van de huur, sturen wij als eerste direct een Wet op Incassokosten (WIK) brief. Deze sturen wij of per email of bezorgen deze persoonlijk. Als tweede bellen onze medewerkers de desbetreffende personen iedere dag totdat de huur is voldaan. Indien de betaling na 15 dagen toch uitblijft, neemt een deurwaarder- en incassobureau het dossier direct over.

Hoe krijg ik inzicht in het beheer van mijn pand(en)?

U krijgt iedere maand van ons een digitaal overzicht van de belangrijkste zaken over uw pand zoals (indien van toepassing) de geinde huur, de van toepassing zijnde NUTS kosten, huurachterstanden en eventuele uitgevoerde onderhoudszaken en gerelateerde kosten.

Hoe waterdicht zijn de huurovereenkomsten?

Onze huurovereenkomsten zijn gebaseerd op het standaardmodel van de vereniging Raad voor Onroerende Zake. Echter hebben onze juristen waar nodig binnen de juridische mogelijkheden, de bepalingen verder aangescherpt die uw rechten en plichten als eigenaar optimaal beschermen.

T

Technisch Beheer

Onder technisch beheer vallen alle onderhoudstechnische zaken ten aanzien van uw verhuurde woning. Wij maken een onderhoudsplan voor u, wij monitoren de technische staat van de woning, en zijn het eerste aanspreekpunt voor de huurder met betrekking tot storingen en problemen. Wij regelen de onderhoudsopdrachten en –contracten, vergelijken aannemers en inspecteren het werk. Als cliënt hoeft u met technisch beheer zich ook geen zorgen te maken over de kostenkant van uw verhuurde woning.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Wat houdt technisch beheer in?

Dat wij het eerste aanspreekpunt zijn voor alle vragen en onderhouds- en herstelwerkzaamheden. Daarnaast registreren en beoordelen wij de gemelde klachten,  beoordelen wij in hoeverre het gemelde voor rekening van de huurder of voor u als eigenaar komt. Indien het vastgestelde uw verantwoordelijkheid is, dan zullen wij onze aannemers inschakelen voor de inspectie en het opmaken van een offerte. Wij adviseren u vervolgens over de verkregen offertes waarna wij in onderling overleg met u de opdracht aan de gekozen aannemer zullen verstrekken. Tijdens de uitvoering kunnen wij toezicht houden op een correcte uitvoering van de herstelwerkzaamheden; Na de uitvoering kunnen wij de herstelwerkzaamheden inspecteren en controleren. U kunt dus volledig worden ontzorgd.

Bieden jullie een spoedservice?

Ja, op oproep is ons onderhoudsteam 24/7 beschikbaar om zeer spoedeisende zaken direct op te pakken.

Adviseren jullie over ook over vernieuwing?

Ja, in het geval onze analyse uitwijst dat herstel c.q. reparatie van de klacht economisch niet zinvol blijkt, dan zullen wij zeker adviseren om over te gaan tot vernieuwing in plaats van herstel. Wij zullen echter beide opties inclusief de risico’s en consequenties op korte en lange termijn aan u presenteren zodat u uiteindelijk de juiste keuze kan maken.

C

Commercieel Beheer

Heeft u een woning of werkplek die u wilt verhuren? ERBEVA Beheer kan u helpen met de verhuur voor korte of lange termijn Ook denken wij mee over tussenoplossingen voor als uw woning, winkel of kantoor nog niet verkocht is, zoals bijvoorbeeld verhuur in het kader van de Leegstandswet.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Hoe voorkomen jullie leegstand en mogelijke huurderving?

Wij beschikken over een enorme woningzoekenden database die direct benaderd kunnen worden zodra de huur van de woning wordt opgezegd. Wij plannen daarna direct bezichtigingen in voor de desbetreffende woning. Desgewenst tonen wij de woning in de avond en in het weekend. U kunt er derhalve op vertrouwen dat wij er alles aan doen om leegstand en huurderving te voorkomen.

Hoe wordt de huurprijs bepaald?

De huurprijs wordt bepaald op een aantal zaken zoals (niet uitsluitend) de punten uit het Woningwaarderingsstelsel, de onderhoudsstaat van de woning, de buurt, vergelijking van gelijkstemde c.q. gehanteerde huurprijzen en vanzelfsprekend uw specifieke wens. Dankzij onze specifieke vastgoedkennis, marktontwikkelingen en trends zullen wij te allen tijde de maximale huur en Return on Investment voor u vaststellen. U staat als eigenaar immers bij ons voorop.

Hoe houden jullie toezicht op de huurder en naleving van de contractuele en wettelijke verplichtingen?

Wij inspecteren minimaal een keer per maand de woning op naleving van der verplicht van goed huurderschap. Mogelijk geconstateerde malversaties worden schriftelijk vastgelegd waarna de desbetreffende huurder hiervoor formeel zal worden aangesproken. Mocht dit niet tot de gewenste verbetering leiden, dan zullen wij in nauw onderling overleg met u en onze overige specialisten alle het nodige doen om tot naleving te komen en in het uiterste geval het proces tot ontbinding en ontruiming van de huurovereenkomst starten.

ERBEVA Beheer

Beheer Services

Wilt u weten wat ERBEVA Beheer voor u kunt betekenen? Laat uw gegevens bij ons achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contact

Financieel administratief beheer

ERBEVA Beheer
beheer@erbeva.nl

Commercieel beheer

ERBEVA Beheer
beheer@erbeva.nl

Technisch beheer

ERBEVA Beheer
beheer@erbeva.nl

Heeft u directe ondersteuning nodig?

Laat u uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. U kunt ons ook telefonisch bereiken op het onderstaand nummer. Lees hier meer over onze directe ondersteuning.

  070 345 95 59 info@erbeva.nl Daguerrestraat 163 2561 TR Den Haag
  a
  Get In Touch With Us Today

  Welcome to Sagen, a modern platform perfect for showcasing your properties.

  +585 889 996 96 sageninfo@gmail.com 184 Main Collins Street Victoria
  fb tw in